Ga naar hoofdinhoud

Onze droom

Op naar een 100% circulaire en duurzame asfaltindustrie. Dat is de missie van AsfaltNu, een nieuw bedrijf, ontstaan uit twee grote asfaltspecialisten. Het is onze ambitie om de hoogste standaard neer te zetten, in duurzame en circulaire asfaltproducten én in de asfaltproductie. We innoveren voor morgen. En tegelijkertijd leveren we goed en betrouwbaar asfalt voor vandaag.

Er ligt een opgave om de maatschappij te verduurzamen, hierover zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord. Onderdeel hiervan is circulariteit. Circulariteit ofwel het hergebruiken van grondstoffen is geen keuze, het is noodzaak. Tegelijkertijd brengt het óók uitdagingen met zich mee: er ontstaan soms bijeffecten die moeten worden opgelost.
Wanneer we naar de asfaltbranche kijken zien we bij het recyclen van asfalt een uitdaging: het blijkt dat onder bepaalde omstandigheden toename van de emissie van benzeen optreedt. Het gaat daarbij om onregelmatige overschrijdingen van de uitstootnormen aan de schoorsteen.

De kennis hoe om te gaan met recycling en de bijeffecten is volop in ontwikkeling. Aangezien we in Nederland niet meer terug kunnen en willen naar asfalt dat uitsluitend geproduceerd wordt met nieuwe grondstoffen, moeten we samen aan oplossingen hiervoor werken. Wij als AsfaltNu nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en het initiatief. We zijn gedreven vernieuwers en ook op dit vlak willen we vooruitgang. Het gaat hierbij om de juiste balans in de driehoek tussen het hergebruik van grondstoffen – de milieuwinst – en de emissie.

We werken aan maximale recycling en minimale emissie.

Een dergelijk maatschappelijk vraagstuk kunnen we als bedrijf en als branche niet alleen oplossen. Samenwerking met – en steun van – de overheid is onontbeerlijk. Iedere centrale van AsfaltNu heeft nauw contact met de lokale omgevingsdienst en de gemeente, om lokaal de situatie te monitoren – en te optimaliseren. We kijken per centrale naar maatwerk.

Terwijl we samen onderweg zijn naar een emissiearm AsfaltNu, zijn we nu al gestart met het nemen van maatregelen die de emissies (deels) omlaag brengen. Zo houden we Nederland mobiel.

Naast deze maatregelen op korte termijn, zoals het aanpassen van bepaalde instellingen in de centrales, die al voor deel helpen, willen we over een 6 tot 8 maanden een meer structurele oplossing bieden door het plaatsen van nabehandelingsinstallaties. AsfaltNu wil als koploper de markt bewust maken van het belang van duurzaam en circulair asfalt en schone asfaltproductie. Juist daarom streven we naar een nieuwe centrale die is voorzien van de meest moderne technieken om emissiearm te kunnen produceren.

Back To Top