Ga naar hoofdinhoud

Plan van aanpak AsfaltNu reductie emissies

15-7-2021
Afgelopen week is door AsfaltNu het ‘plan van aanpak reductie emissies asfaltcentrale ’s-Hertogenbosch’ gepresenteerd. Twee weken eerder dan de oorspronkelijke datum van 1 augustus die door de gemeente was bepaald. Dit was mogelijk omdat AsfaltNu, dankzij onderzoeken die hebben plaatsgevonden bij de asfaltcentrale in Bergen op Zoom, weet hoe zij een belangrijke reductie op het vrijkomen van emissies (benzeen, PAK en geur) kan realiseren.
In Bergen op Zoom heeft een pilot plaatsgevonden waarbij een deel van de uitlaatgassen door een zogenaamde nabehandelingsinstallatie is geleid die ongeveer 90% van de emissies uit de rookgassen haalt. Hoewel de installatie nog niet voor de volledige uitstoot is getest, heeft AsfaltNu op basis van deze veelbelovende resultaten de opdracht gegeven om een installatie op maat te ontwerpen voor de centrale in ’s-Hertogenbosch.
Eind augustus zal het definitieve technische ontwerp van de installatie voor de asfaltcentrale aan de Veemarkt in Den Bosch klaar zijn. Daarna kan opdracht gegeven worden voor de bouw van de installatie en kunnen alle materialen die daarvoor nodig zijn, worden besteld. Bovendien kunnen vanaf dat moment ook de vergunningen, indien noodzakelijk worden aangevraagd. Aan het eind van het jaar wordt de centrale stilgelegd voor een zogenaamde revisie. Directeur Diederik Oosting: “We zullen de revisieperiode benutten om de aanpassingen aan de installatie te doen die nodig zijn om een nabehandeling van de rookgassen mogelijk te maken. Als we per 1 maart 2021 de asfaltproductie weer starten gaan we ervanuit dat het nieuwe systeem werkend is.”
Tussentijdse aanpassingen
In de tussentijd zal de asfaltcentrale diverse ‘kleinere’ maatregelen treffen waarbij al reductie van benzeen, geur en PAK verwacht wordt. Tijdens de ‘zomerstop’ in de eerste week augustus worden aanpassingen gedaan waardoor bij een lagere temperatuur productie mogelijk is. Dit heeft positieve gevolgen voor de uitstoot van emissies.
Diederik Oosting: “We willen en moeten als bedrijf binnen de normen die gelden in Nederland produceren. Daarnaast willen we een goede buur zijn. In de oplossingen die we nu onderzoeken, kijken we naar maatregelen die zowel de uitstoot van benzeen en PAK vermindert, als ook de reductie van geur. “

Voor (pers)vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met Renée Ruisch 06-54654763

Back To Top