Ga naar hoofdinhoud

Benzeen

De norm van Benzeen in de leefomgeving is 5 microgram/m3 met een streefwaarde van 1 microgram/m3. Een factor 1000 lager dan de norm aan de schoorsteenuitgang (1 milligram/m3).
De achtergrondwaarde van benzeen (wat er gewoon in de lucht zit) verschilt per locatie in Nederland. Bijvoorbeeld in Bergen op Zoom is de achtergrond waarde 0,6 microgram/m3 en in Den Bosch is dat 0,8 microgram/m3.
Deze waardes liggen veel lager dan bijvoorbeeld in Rotterdam Rijnmond waar men soms een benzeenpiek meet van 200-400 microgram benzeen per kubieke meter lucht.
Zowel rekenkundige modellen als metingen in de leefomgeving (zoals uitgevoerd in Bergen op Zoom) tonen aan dat de productie van asfalt een toename van benzeen in de leefomgeving laten zien van 0,02 microgram/m3 en daarmee bijna verwaarloosbaar t.o.v. de achtergrondwaarde.

PAK

NORM AAN DE SCHOORSTEEN: Norm is 0,05 mg per kuub is de norm voor PAK aan de schoorsteen gemeten. Je moet aan deze waarde voldoen als er tijdens een emissie meer dan 0,15 gram/uur aan vracht/grensmassastroom uit de afvoerpijp komt. Indien er minder dan 0,15 gram/uur uit de afvoerpijp komt geldt de emissiegrenswaarde van 0,05 milligram/m3 niet. De vracht bij de asfaltcentrale zit ruim boven deze grens van 0,15 gram/uur dus daarom geldt de emissiegrenswaarde van 0,05 milligram/m3 in dit geval.
NORM OP STRAAT: Er bestaat een EU streefwaarde voor PAK op leefniveau. Per 1 januari 2013 is dit gedefinieerd als het totale gehalte in de PM10 fractie (dit is fijnstof; stofdeeltjes met een doorsnede van minder dan tien micrometer worden fijnstof genoemd). In dit fijnstof wordt dan benzo(a)pyreen (dit is dus een andere PAK) gemeten. De streefwaarde voor PAK is dan 0,001 microgram/m3. Dit betekent dus dat er naar gestreefd moet worden om de emissie van benzo(a)pyreen, gemeten vanuit de PM10fractie, niet boven de 0,001 microgram/m3 te hebben. Op dat moment is er sprake van een verwaarloosbaar risico voor PAK.

Back To Top