Ga naar hoofdinhoud

AsfaltNu teleurgesteld over besluit gemeente Den Bosch

AsfaltNu is onaangenaam verrast door het besluit van de gemeente Den Bosch om de dwangsomoplegging vanaf 24 december a.s. al door te voeren. Het bedrijf had aangegeven na de herstart van productie per 1 maart nog enkele maanden nodig te hebben om de nieuwgebouwde installatie, die ervoor moet zorgen dat er binnen de emissienormen geproduceerd kan worden, in te regelen. De teleurstelling is groot, vooral omdat het bedrijf in nauwe samenwerking met gemeente en omgevingsdienst, er alles aan gedaan heeft om te zoeken naar de oplossing. Afgelopen zomer presenteerde de branchevereniging de resultaten van een landelijk onderzoek. Daar wachtte AsfaltNu niet op, als toonaangevende speler waren ze zelf al naar oplossingsrichtingen gaan zoeken. Niet zonder succes want eind september werd duidelijk dat de oplossing gevonden is. Den Bosch krijgt de primeur en er zal nog deze winter anderhalf tot twee miljoen euro geïnvesteerd worden om een nabehandelingsinstallatie te bouwen. Als de fabriek op 1 maart 2022 weer gaat draaien, zal niet meteen aan alle normen worden voldaan omdat processen ingeregeld moeten worden. Toch besloot de gemeente deze week dat handhaving met dwangsom meteen van kracht is. Dat betekent dat het bedrijf meteen na 1 maart een dwangsom van 40.000 euro opgelegd kan krijgen.

Dankzij een prettige samenwerking konden processen deels verbeterd worden en werden omwonenden tijdens diverse gezamenlijk georganiseerde avonden geïnformeerd.  
“Er is altijd oog geweest voor de uitdagingen die we als asfaltbranche hebben. Enerzijds vraagt de afnemer om steeds meer recycling, anderzijds blijkt dat juist bij dit hergebruik benzeen en PAK vrijkomt”. Diederik Oosting vervolgt: “In de gesprekken die we met elkaar hadden, is steeds de suggestie gewerkt dat we een redelijke termijn zouden krijgen om de zaken op orde te krijgen. Temeer omdat onomstotelijk bewezen is dat de gezondheid van omwonenden niet in gevaar is.”

AsfaltNu is de eerste producent die met een oplossing komt. De nieuwe techniek om de vrijgekomen gassen na te behandelen is nog nooit eerder toegepast bij asfaltproductie. De inwoners van Den Bosch zullen als allereerste in Nederland profijt hebben van deze installatie omdat ook de geur die vrijkomt bij asfaltproductie met 95% wordt gereduceerd. Het is technisch echter onmogelijk om zonder overschrijdingen op te starten na de revisieperiode deze winter. Als er weer geproduceerd wordt per 1 maart is er tijd nodig om alles in te regelen.

Juridische procedure

Dit besluit leidt ertoe dat AsfaltNu nog meer kosten zal moeten maken. “We zullen het vooral druk hebben met elkaar. Het bouwen en installeren van de nabehandelingsinstallatie kan niet sneller en we moeten recyclen om de centrale goed in te regelen. Handhaven en dwangsommen opleggen, kost ons allemaal vooral tijd en geld”, aldus Diederik Oosting.
Het bedrijf voelt zich genoodzaakt een juridische procedure op te starten. De kans dat ze daarmee de beslissing terug kunnen draaien acht zij aannemelijk. De last onder dwangsom dient ertoe een overtreding ongedaan te maken dan wel een herhaling van een overtreding te voorkomen. In dit soort situaties is zo’n dwangsom vooral bedoeld om een bedrijf onder druk te zetten om actie te ondernemen. “Voor ons is dit totaal onnodig omdat het bedrijf in alle opzichte de bereidheid tot oplossen en investeren al heeft laten zien.” Oosting: “We betreuren het dat we een juridische procedure in moeten zetten. Als je samen optrekt in het belang van omwonenden is dit soort getouwtrek niet nodig!”

Back To Top