Ga naar hoofdinhoud

AsfaltNu kondigt extra maatregelen aan

‘s-HERTOGENBOSCH – 18 juni 2021

De asfaltcentrale van AsfaltNU neemt per direct maatregelen om het vrijkomen van benzeen en PAK bij de centrale in ‘s-Hertogenbosch te beperken. Dit is het resultaat van metingen die het bedrijf recent heeft uitgevoerd.

Uit het geuronderzoek dat de gemeente Den Bosch onlangs liet doen bleek dat de centrale van AsfaltNu aan de Veermarktkade voldoet aan de gestelde norm in de vergunning en tevens aan de veel strengere Europese norm op geur. Daarnaast toonden de metingen die door de gemeente onlangs zijn gedaan geen opvallend afwijkende resultaten ten opzichte van eerdere metingen op het vrijkomen van benzeen. Een eigen meting op een piekmoment, gaf echter tegenvallende resultaten.
Hoewel AsfaltNu niet verplicht is om te meten of om resultaten te delen, wordt dit wel gedaan om meer inzicht te krijgen en volledig transparant te zijn. Uit de meting van 5 mei jl. bleek niet alleen het vrijgekomen benzeen hoger was dan bij eerdere metingen (10.6 mg/m3) ook de vrijgekomen PAK lag wederom boven de norm. Hoewel minder hoog dan eerder gemeten, kan niet langer gezegd worden dat het om een eenmalige uitzonderlijke afwijking gaat.

Diederik Oosting: “De resultaten zijn onverwacht slechter dan voorheen. Hoewel we de urgentie om te zoeken naar oplossingen al langere tijd voelen, achten we ons genoodzaakt per direct meer drastische maatregelen te nemen. Hoewel de samenleving om gerecycled asfalt vraagt, zet AsfaltNu de productie van gerecycled asfalt voor de onderlaag van wegen tijdelijk stop in ‘s-Hertogenbosch. Ook al druist dit in tegen de duurzame ambities van onze opdrachtgevers en AsfaltNu. Hiermee weten we zeker dat er minder PAK, benzeen en geur vrij zal komen. We nemen deze drastische maatregel om verder onderzoek te doen naar de oorzaken van de overschrijdingen en ons plan van aanpak af te ronden. Deze maatregel nemen we in ieder geval voor een periode van zes weken. Daarna is er een revisieperiode waarin enkele aanpassingen aan de centrale worden uitgevoerd. Tevens willen we onze verantwoordelijkheid nemen en een duidelijk signaal afgeven naar de omgeving. Ook al geeft wetenschappelijk onderzoek aan dat de emissies van de asfaltcentrale geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, we nemen de zorgen van omwonenden zeer serieus.”

Verder worden de volgende maatregelen getroffen:
• Installeren van meetapparatuur voor het meten van benzeen waardoor we niet alleen vaker kunnen meten maar ook sneller antwoorden hebben;
• Er wordt op zo kort mogelijke termijn een nieuwe PAK meting gedaan om het effect van de genomen maatregelen te meten;
• Er worden aanpassingen aan de centrale gedaan om de temperatuur verder te kunnen verlagen om het vrijkomen van geur, benzeen en PAK te verminderen;
• De intensieve controles bij inname van oud asfalt zullen we voortzetten.

Vanaf 21 juni brengt AsfaltNu een website (www.omgeving-asfaltnu.nl/s-hertogenbosch) in de lucht om omwonenden beter te informeren. Hierop staat onder andere een dashboard met productiedata. Ook kunnen bezoekers op de website achtergrondinformatie vinden en de laatste nieuwsberichten.

Werken aan oplossingen
De kennis hoe om te gaan met recycling en de bijeffecten is volop in ontwikkeling. Aangezien we in Nederland niet meer terug kunnen en willen naar asfalt dat uitsluitend geproduceerd wordt met nieuwe grondstoffen, moeten we samen aan oplossingen werken. Wij als AsfaltNu nemen daarbij onze verantwoordelijkheid en het initiatief. We zijn gedreven vernieuwers en ook op dit vlak willen we vooruitgang.
Het gaat om de juiste balans in de driehoek tussen het hergebruik van grondstoffen – de milieuwinst – en de emissie. Terwijl we samen onderweg zijn naar een emissiearm AsfaltNu, zijn we nu al gestart met het nemen van maatregelen die de emissies (deels) omlaag brengen. Zo houden we Nederland mobiel. Naast deze maatregelen op korte termijn, zoals het aanpassen van bepaalde instellingen in de centrales, die al voor een deel helpen, willen we over zes tot acht maanden een meer structurele oplossing bieden door het plaatsen van nabehandelingsinstallaties. In onze centrale in Bergen op Zoom wordt proefgedraaid met een dergelijke installatie en de eerste resultaten zijn veelbelovend.

Back To Top