Ga naar hoofdinhoud

AsfaltNu heeft vanaf het begin urgentie gevoeld

AsfaltNu dient een zienswijze in op het door de gemeente Den Bosch op 22 juli jl. geformuleerde voornemen ‘last onder dwangsom’. De functie van een dergelijke maatregel is de urgentie verhogen om te komen tot maatregelen. “Die urgentie is door ons bedrijf vanaf dag één altijd gevoeld, wij willen ons houden aan de wet en een goed buurman zijn voor omwonenden”, reageert directeur Diederik Oosting. De brancheorganisatie VBW heeft inmiddels grootschalig onderzoek gedaan naar benzeen en daardoor is er inmiddels veel meer bekend over het vrijkomen van deze stof bij asfaltproductie. AsfaltNu heeft naast medewerking aan dit landelijk onderzoek ook zelf onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Het bedrijf is blij te kunnen melden dat het is gelukt om bij een pilot bij de centrale in Bergen op Zoom goede resultaten te boeken met een methode om rookgassen te reinigen.

De resultaten waren dusdanig positief dat AsfaltNu opdracht heeft gegeven voor een technisch ontwerp voor toepassing van deze rookgasreiniging in de gehele centrale in Bergen op Zoom en in Den Bosch. Diederik Oosting: “AsfaltNu is de grootste asfaltproducent in Nederland en met acht centrales hebben we te maken met verschillende plaatselijke omstandigheden. Iedere centrale is anders, we produceren tientallen verschillende mengsels en we communiceren met verschillende omgevingsdiensten en gemeentes. Er is niet één kant-en-klare oplossing, we zullen per centrale moeten zoeken naar maatwerk. Dit kost helaas tijd. In de tussentijd kunnen we met aanpassingen (zoals ook genoemd in het rapport van de VBW) bij diverse centrales al reductie van benzeen realiseren.”

AsfaltNu heeft er alle vertrouwen in dat de aanpassingen die zij gaan doen tijdens de revisieperiode in de winter, voldoende resultaat opleveren om binnen de norm te gaan produceren. Toch dient het bedrijf een zienswijze in omdat er na hervatten van de productie op 1 maart 2021 tijd nodig is om alle instellingen te finetunen om tot het beste resultaat te komen. AsfaltNu vindt het onredelijk dat meteen een zware boete wordt opgelegd bij de kleinste overschrijding. ”We zijn het eerste bedrijf dat deze innovatieve oplossing gaat toepassen, we denken dat het niet rechtvaardig is dit meteen af te straffen als de norm (net) niet gehaald wordt in de eerste periode.”, aldus Diederik Oosting.

Back To Top